Monthly Archives: November 2013

What’s in a word? (2)

image003Vorige week hadden we het over de juiste Engelse benaming van “advocaat” (in What’s in a word? 1) Zoals gezegd: Attorney-at-law, barrister en solicitor (als mogelijke vertalingen van advocaat) verwijzen naar buitenlandse rechtssystemen waarin dus ook de functieomschrijving van deze juristen is bepaald. Alleen daarom al voldoen ze niet als omschrijving van Nederlandse juridische functionarissen. Gelukkig schrikken de meeste (Nederlandse) advocaten ervoor terug om zich barrister of solicitor te presenteren. De woorden voelen ‘te Brits’ aan (dat komt ervan als je al die rechtbankseries kijkt…) en ergens hebben ze ook nog wel een idee van een niet vergelijkbaar takenpakket.

Diezelfde advocaten hebben vaak echter geen moeite met attorney-at-law terwijl daar eigenlijk precies hetzelfde voor geldt. Een Amerikaanse attorney-at-law oefent zijn beroep uit in de Verenigde Staten en het Amerikaanse recht bepaalt ook zijn bevoegdheden. Als een advocaat zich hier in Nederland een attorney-at-law noemt, suggereert hij dat hij óók bijv. testamenten opstelt. En hoe moet een (Engelstalige) klant nu weten dat daarvoor dan juist weer een notaris (=civil law notary) in de arm moet worden genomen? En als je, met recht, jezelf geen barrister of solicitor wilt noemen omdat dat juridisch onjuist is, waarom dan wel attorney-at-law?

Terwijl het eigenlijk zo eenvoudig is: neem het Nederlands recht en de Nederlandse situatie als uitgangspunt. Noem jezelf advocate en iedereen weet waar je het over hebt. Dit woord is een gebruikelijke term die in het Engelse recht wordt gebruikt voor mensen (inderdaad: meestal barristers of solicitors, maar niet noodzakelijkerwijs!!!) die bevoegd zijn om in de rechtbank het woord te doen. Nu is deze definitie voor ons niet direct relevant (wij gingen immers uit van het Nederlandse recht), maar hiermee wordt wel aangegeven dat deze term in een juridisch context niet misstaat.

En lawyer dan? Ook dit begrip wordt anders gedefinieerd afhankelijk van de jurisdictie van de betrokkene. Volgens Black’s law dictionary is een lawyer : “a person learned in the law; as an attorney, counsel or solicitor; a person who is practicing law”. Wat deze definitie in ieder geval duidelijk maakt, is dat lawyer (net als het Nederlandse ‘jurist’) een soort containerbegrip is waaronder allerlei soorten juridische beroepsbeoefenaren kunnen worden geschaard. De ene lawyer is de andere niet dus hebben we ook nog personal injury lawyers (letselschadeadvocaten), corporate lawyers (bedrijfsjuristen, en dus -grappig en veelzeggend genoeg- NIÉT bedrijfsadvocaten) en crimininal defence lawyers (die in de VS dan weer criminal defense lawyers heten, met een S…) die wij strafrechtadvocaten zouden noemen.

Om de verwarring nog ietsje groter te maken, zou je ook nog het Engelse jurist kunnen gebruiken. Dit lijkt erg op wat wij in Nederland ‘juristen’ noemen (dus afgestudeerden aan de universiteit, mensen die vroeger een mr. titel kregen), maar dit is een typsiche false friend. Een jurist (in het Engels)  is namelijk niet een praktijkjurist, maar eerder iemand die zich op een universiteit bezig houdt met het bestuderen en analyseren van het recht en nadrukkelijk niet met de praktische toepassingen van het recht.  In het Amerikaans-Engels is het zelfs niet eens noodzakelijk dat een jurist rechten gestudeerd heeft, hoewel dat in veel gevallen wel handig zal zijn. In de VS wordt de term vooral veel gebruikt voor rechters, ongeacht het niveau waarop zij rechtspreken.

En dan bestaat er natuurlijk ook nog een diersoort dat “notaris” heet. Hierover in een latere blog meer!

 

What’s in a word? (1)

image003In toekomstige edities van de Branch Out Legal English Blog zal mr. Antoinette Dop (zie hiernaast onder “Schrijvers van deze blog” of klik op het Ad Lexis-logo) af en toe uitweiden over mogelijke Engelse equivalenten van sommige Nederlandse juridische begrippen. Er zijn veel obstakels te overwinnen als je in het Engels over Nederlandse juridische situaties communiceert. Obstakels die vooral te maken met verschillende rechtssystemen (ofwel: common law en civil law).

Om maar eens voorbeeld te geven: hoe noemt u zichzelf eigenlijk in het Engels?

De meeste Nederlandse juristen zullen zichzelf niet presenteren als barrister of sollicitor en daar zijn goede redenen voor. Deze namen zijn immers vooral relevant voor juristen die werkzaam zijn in de praktijk van sommige common law rechtsgebieden (waar het split profession wordt genoemd), en Japan. Het komt erop neer dat barristers uitsluitend optreden als advocaat bij hogere rechters en beschikbaar zijn voor het geven van legal opinions. Iedereen die wel eens een Britse rechtbankserie heeft gezien, herkent ze meteen: ze dossen zich uit met een pruik en een toga als ze aan het werk zijn.

Sollicitors daarentegen zijn attorneys, en dat betekent dat zij hun cliënt vertegenwoordigen (in tegenstelling tot de barrister) en ook namens hem optreden. Zij zijn daarom altijd aanwezig als een cliënt de  barrister instrueert en kunnen verder ook nog op de achtergrond bij een zaak betrokken zijn bij het voorbereiden van het bewijs of het treffen van een schikking. Sollicitors kunnen echter ook namens hun cliënt een deal sluiten, een contract tekenen of optreden bij de lagere rechtbanken. In Engeland en Wales zijn ze ook betrokken bij onroerendgoedtransacties, het opstellen van testamenten en het creëren van trusts.

Attorney is een woord dat veel Nederlandse juristen wel kennen in de combinatie power of attorney dat vaak wordt gebruikt als onjuiste vertaling van volmacht (maar daarover een andere keer meer). Er wordt ook gesproken van attorney-at-law of attorney at law (Amerikaanse spelling). In de Verenigde Staten worden de juristen die optreden in rechtbanken attorney-at-law genoemd. Deze juristen kunnen echter ook betrokken zijn bij het opstellen van testamenten, de opzet van trusts en de overdracht van onroerend goed.

Het zal de lezer ondertussen duidelijk zijn dat een Nederlandse jurist geen barrister of sollicitor is. Maar hoe moet die zichzelf dan noemen? Attorney-at-law misschien? Maar daaraan kleven dezelfde bezwaren. Een volgende keer meer.

 

 

Plain English (2)

Vorige keer beloofden we nog even terug te komen op Plain English. Helaas is het gebruik van archaïsche zegswijzen een lastig uit te roeien fenomeen in juridisch taalgebruik. Niet alleen in het Nederlands want Nederlandse juristen hebben er ook een handje van deze dingen over te nemen als ze zich van het Engels bedienen.  Lees hieronder!

This week’s feature is archaic language usage. Now, let’s just dwell on the meaning of the word ‘archaic’. If you were to look it up in a dictionary, you would find definitions such as ‘no longer relevant or applicable’ or ‘old and no longer used’ or ‘used about something that is very old fashioned and needs to be changed’.  I think the point is clear…

Words such as hereinafter, the aforementioned, hereby etc. really have no place in modern writing. There is a strong movement in English speaking countries for particularly legal writers to lay down their quill pens and join the 21st Century.  Spot the archaic words in these phrases we recently came across in texts written by Dutch lawyers:

 1. Hence, when I have to write certain documents in English, I often have to look up         words in a dictionary.
 2. I herewith attach our advice regarding establishing a B.V.
 3. Alas, I am unable to assist you in this matter.
 4. Notwithstanding delivery to the customer, title to property in the goods will remain   vested in the Company.

Did you spot them? They were of course hence, herewith, alas and notwithstanding.

There is always a modern equivalent for archaisms; more often than not, they can just be edited out as in addition to being archaic, they are often redundant.

Modern equivalents of sentences 1 – 4

 1. Hence Consequently, when I have to write certain documents in English, …
 2. I herewith attach am attaching our advice regarding … (note the use of the present       continuous tense!)
 3. Alas Unfortunately, I am unable to assist you in this matter.
 4. Notwithstanding Despite delivery to the customer, title to property in goods will       remain vested in the Company.

NB: Dutch writers frequently begin their correspondence with ‘Hereby I send you …’ or ‘Herewith we enclose …’.  This mistake is probably due to the fact that in Dutch, you are not supposed to start your email/letter with ‘I’ or ‘we’. This rule does not apply to English. So remember, ‘hereby’ and ‘herewith’ have no place in modern business correspondence, although they are still frequently used in formal legal contracts. Here are some alternative opening sentences:

 1. I am writing to enquire about/ request/ confirm etc.
 2. I am sending you a copy of our terms and conditions.
 3. I am enclosing/attaching our terms and conditions.

 

 

 

 

 

 

Plain English (1)

Naast the 7 Cs of Writing (zie hiernaast) vormt het gebruik van Plain English een rode draad in onze workshops Legal English Writing Skills. Plain English is in het kort: het vermijden van onnodig complex taalgebruik (en dan met name in ambtelijke en juridische stukken).

In Nederland wordt hier nog steeds een beetje lacherig over gedaan; het woord “jip-en janneketaal” valt dan al vlug en dan weet je het wel… “oh, kleutertaal, bedoel je…” (dank je wel, Bas Eenhoorn!). Engelstalige landen pakken de strijd tegen Legalese, Gobbledygook en Drivel een stuk serieuzer aan. Organisaties als de Plain English Campaign in Groot-Brittanië en de Plain English Movement in de Verenigde Staten timmeren flink aan de weg. Het resultaat is dat meer en meer (overheids)organisaties verplichten (en verplicht worden!) om Plain English te gebruiken. Zie bijv. www.sec.gov/interps/legal/cfslb7a.htm van de US Securities and Exchange Commision.

Plain English is veel meer dan het alleen het vemijden van (juridisch en ambtelijk) jargon en moeilijke woorden; het gaat óók over duidelijk, compact en begrijpelijk schrijven (Conciseness en Clarity). En het gaat over samenhang binnen een tekst, een alinea en een zin (Cohesion). Onderzoek wijst uit dat lezers helemaal geen moeite hebben met langere zinnen als de schrijver maar zorgt voor een duidelijke samenhang binnen een tekst én binnen een zin.

Voor niet-moedertaalsprekers (en dus ook voor Nederlandse advocaten) die in het Engels schrijven, is het gebruik van Plain English nóg belangrijker. De meeste mensen hebben namelijk weinig kaas gegeten van verschillende stijlen en registers in een andere taal. Weet u bijvoorbeeld altijd goed te kiezen tussen vulgair-informeel-neutraal-formeel-archaïsch? En als u dat voor een bepaalde zegswijze wél weet, kunt u dat dan ook in uw hele tekst volhouden (Consistency)? Wij kunnen veel voorbeelden geven van waar dat mis gaat… De Plain English-beweging probeert dit soort zaken te elimineren opdat teksten voor de lezer makkelijker en sneller te begrijpen zijn.

Want daar gaat het tenslotte om: de lezer! Als uw lezer immers goed onderlegd is in juridisch taalgebruik en zichzelf ook vaak in archaïsch jargongebruik onderdompelt, is de noodzaak om Plain English te gebruiken een stuk kleiner… Maar hoe vaak komt u deze lezers tegen? Minder en minder, als het aan de Plain English-beweging ligt.

We zullen in de Branch Out Legal English Blog regelmatig terugkomen op Plain English (óók op argumenten van tegenstanders van het gebruik van Plain English). Volgende week over archaïsmen als henceforth, hereinafter of (het in het Engels bijna NOOIT, en door Nederlanders bijna ALTIJD, gebruikte): hereby en herewith.

Graag willen afsluiten met de wijze woorden van judge Floyd Abrahams: “The difficult task, after one learns how to think as a lawyer, is relearning how to write like a human being”.

PS:
www.plainenglish.co.uk geeft op de openingspagina een uitputtende lijst “a-z of alternative words” voor legalese.