Monthly Archives: December 2021

Courtesy (15)

Ook de Kerstman moet op zijn tellen blijven passen. Tot verontwaardiging van velen
beweerde Antonio Staglianò, de bisschop van Noto op het eiland Sicilië, deze week dat de beste man niet katholiek genoeg was en een verzinsel van Coca Cola; niet geheel ten
onrechte omdat Coca Cola (een variant van) zijn beeltenis ook heeft geregistreerd als
handelsmerk
. En in Engeland was Kerst (en daarmee natuurlijk ook de Kerstman) tussen 1647 en 1660 gewoon verboden. Reden? Juist té katholiek.

Andere jurisdicties, waaronder de Amerikaanse staat Ohio, staan dan weer pal vóór de Kerstman. (State v. Hayes, ook bekend als Santa Claus 774 N.E.2d 807, 810 [Ohio Mun. Ct. 2002]). Daar slaagde ene Warren Hayes erin een officiële identiteitskaart, een officiële
motorvoertuigregistratie én een bankrekening op naam van Santa Claus te bemachtigen. Zijn adres? 1 Noel Drive, North Pole USA. Toen hij betrokken was bij een klein auto-ongeluk en zijn kerstman-ID aan een politieagent liet zien, werd hij aangeklaagd op grond van een statuut van Ohio dat het gebruik van fictieve namen verbiedt.

Hayes’ advocaat draaide de zaken om: volgens de wetten van Ohio kan een persoon zijn naam op elk moment wijzigen of zelfs verschillende namen gebruiken, zolang hij dit niet doet voor frauduleuze doeleinden. In dit geval was er geen bewijs dat Santa Claus de naam Warren Hayes aannam met het doel een rechtvaardige schuld of de betaling van
belastingen te vermijden. Integendeel, Santa Claus betaalde (en de staat Ohio
accepteerde) onder dié naam ieder jaar belastingen en registratierechten. Bijgevolg kon het gebruik van zijn benaming door de Kerstman in geen enkel opzicht als frauduleus
worden beschouwd. De rechtbank oordeelde dat het tonen van zijn Ohio-identificatiekaart aan de officier op geen enkele manier kan worden opgevat als een schending van de wet. Zo wees de rechtbank het vonnis in het voordeel van de Kerstman toe.

Mooi, de Kerstman is dus veilig (in Ohio tenminste). Nu u nog… Als u besluit om schriftelijk aan uw Engelstalige collega Season’s Greetings over te brengen, en als u bezorgd bent over eventuele juridische stappen tegen u, dan zou u zich juridisch in kunnen dekken en kunnen overwegen om in uw beste (of wellicht: slechtste) Legal English te schrijven:

From us (“the wishors”) to you (hereinafter called “the wishee”):

Please accept without obligation, explicit or implicit, our best wishes for an environmentally conscious, socially responsible, politically correct, low stress, non-addictive, gender neutral, celebration of the winter solstice holiday, practiced within the most enjoyable traditions of the religious persuasion or secular practice of your choice, with respect for the religious/
secular persuasions and/or traditions of others, or their choice not to practice religious or secular traditions.

Please also accept, under aforesaid waiver of obligation on your part, our best wishes for a financially successful, personally fulfilling and medically uncomplicated recognition of the onset of this calendar year of the Common Era, but with due respect for the calendars of all cultures or sects, and for the race, creed, colour, age, physical ability, religious faith, choice of computer platform or dietary preference of the wishee.

By accepting this greeting you acknowledge that:

  • This greeting is subject to further clarification or withdrawal at the wishor’s discretion.
  • This greeting is freely transferable provided that no alteration shall be made to the original greeting and that the proprietary rights of the wishor are acknowledged.
  • This greeting implies no warranty on the part of the wishors to fulfill these wishes, nor any ability of the wishors to do so, merely a beneficent hope on the part of the wishors that they in fact occur.
  • This greeting may not be enforceable in certain jurisdictions and/or the restrictions herein may not be binding upon certain wishees in certain jurisdictions and is
    revocable at the sole discretion of the wishors.
  • This greeting is warranted to perform as reasonably may be expected within the usual application of good tidings, for a period of one year or until the issuance of a
    subsequent holiday greeting, whichever comes first.

The wishor warrants this greeting only for the limited replacement of this wish or issuance of a new wish at the sole discretion of the wishor.

Any references in this greeting to “the Lord”, “Father Christmas”, “Our Saviour”, or any other festive figures, whether actual or fictitious, dead or alive, shall not imply any endorsement by or from them in respect of this greeting, and all proprietary rights in any referenced third party names and images are hereby acknowledged.

Gewoon, Happy Christmas kan natuurlijk ook. Dát willen wij bij Branch Out u natuurlijk graag wensen en wij hopen u hier volgend jaar weer te mogen treffen. Gelukkig Kerstfeest!!