Correctness (2)

Nederlanders die in het Engels schrijven, maken erg vaak dezelfde fouten. Als introductie geven we hieronder 10 voorbeelden van fouten in standaarduitdrukkingen die wij vaak tegenkomen in brieven en e-mailberichten van Nederlandse advocaten. Zo vaak zelfs dat ze bijna een eigen leven lijken te gaan leiden. Hoogstwaarschijnlijk juist omdat zó veel mensen deze fouten maken, kopieert iedereen elkaar en lijkt het daarom niet meer fout. Helaas, niets is minder waar….

Natuurlijk veroorzaken deze fouten geen ogenblikkelijke begripsverwarring, maar het is zo simpel ze te vermijden. U krijgt later in uw in het Engels geschreven stuk mogelijkheden genoeg om fouten te maken (…), dus zorg ervoor dat in ieder geval deze “standaard-uitdrukkingen” goed worden gebruikt.

We geven eerst de foute versies. Probeer zelf eerst eens te bepalen wát er niet goed aan is. Op het eind geven we de correcte versie, met een korte verklaring. Op een aantal hiervan zullen we later meer in detail terugkomen.

Incorrect versions:

 • I look forward to see you next week/I am looking forward to hear from you
 • I would appreciate if you would send me …
 • I suggest you to come to the meeting.
 • I advise to take legal adtion.
 • Would you be so kind to send me the report by Friday?.
 • I hope to hearing from you soon.
 • I am unable to provide you the information you requested.
 • Attached, please find our terms and condiditons
 • I write you about
 • I herewith attach a copy of the contract

Correct versions:

 • I look forward to seeing you next week.
  I am looking forward to hearing from you.
  After the phrasal verb ‘look forward to’ OR ‘am looking forward to’, we use the gerund (verb + ing)
 • I would appreciate it if you would send me the details.
  Dutch speakers often omit the ‘it’ from this standard phrase
 • I suggest that you come to the meeting.
  The verbs ‘suggest’, ‘recommend’ and ‘advise’ cannot be followed directly by a pronoun (e.g. you, him, her etc.). You therefore need to use ‘ that’.
 • I advise taking legal action.
  If the verbs ‘suggest’, ‘recommend’ and ‘advise’ are followed by a verb, this verb is in the gerund (verb + ing)
 • Would you be so kind as to send me the report by Friday?
  Dutch writers commonly omit to use the word ‘as’ in this standard phrase
 • I hope to hear from you soon.
  After the verb ‘hope’ we use the infinitive (to hear, to be, to do etc.)
 • I am unable to provide you with the information you requested.
  In English, we provide somebody with something
 • Please find attached our terms and conditions
 • I am writing (to you) about…
  I am writing about…
  The first sentence in an email/letter is often in the PRESENT CONTINUOUS.
  Either: I am writing
  to you … OR I am writing about …
 • I am attaching a copy of the contract
  The word ‘herewith’ is NOT used in modern English anymore (see also: Plain English 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *