Correctness (8)

The Curious Case of In Case

Twee weken geleden hadden we het in “Als als is indien, dan is als if” (klik hier om nog eens te lezen) over het verschil tussen if en when. Heel kort samengevat, gebruik je when in situaties van zekerheid en if in situaties van ONzekerheid. We sloten toen af met nóg een woord dat Nederlandstalige juristen érg vaak verkeerd gebruiken in dergelijke situaties: in case en in case of.

Eerst maar even eigenlijk de enige regel die je hoeft te onthouden ingeval je in case wilt gebruiken:

In case wordt gebruikt als je het hebt over voorzorgsmaatregelen. Bijv:

  • We’ll save this on a memory stick in case there is a computer failure (…in case of computer failure).
  • You should insure your house in case there is a fire (… in case of fire).

Als geheugensteuntje: de volgorde van dingen is niet hetzelfde bij in case en if:

  • You should insure your house in case there is a fire (dat doe je vóór je huis in brand staat)
  • You should telephone 999 if there is a fire (dat doe je ná je huis in brand staat)

 Zo simpel is ‘t… Maar waar en waarom gaat het nou zo vaak fout?

Ten eerste wordt in case door niet-Engelstaligen erg vaak foutief gebruikt ter vervanging van het simpele voorzetsel for:

  • (fout=) Company X is subject to possible reductions in case of non-compliance
  • (goed=) Company X is subject to possible reductions for non-compliance

Ten tweede is er volgens Engelse taalpuristen (waaronder veel juristen, maar die dienen, net zoals Nederlandse taalpuristen* altijd met een korreltje zout genomen te worden) met name in geschreven Engels een verschil tussen in (the) case of en in (the) event of, waarbij in case wordt gebruikt in omstandigheden die je hebt voorzien (zie boven) en in event in omstandigheden die niét voorzien zijn (ofwel: In the event of fire, you should leave the building immediately). Ook zou dan goed zijn:

  • (fout=) Company X is subject to possible reductions in case of non-compliance
  • (goed=) Company X is subject to possible in the event of non-compliance

En ten derde heeft het Nederlands dan nog eens het uitermate verwarrende verschil tussen “In geval van” en “Ingeval” (ofwel: als drie woorden of als één woord). “Ingeval” (als één woord) is een voegwoord en is synoniem met “als” of “indien”(onzekerheid, dus in het Engels: if). Bij: “Ingeval de zending niet compleet is, bel dan …”, gebruik je if. Bij: “In het geval de zending niet compleet is, staat het volgend nummer ter beschikking….”, gebruik je in case.

Bent u daar nog? Als het u duizelt, houd dan alleen maar die ene regel in het achterhoofd als u per sé in case wilt gebruiken: is er iets gedaan om iets anders te voorkomen? Gebruik dan: in case. Is dat niet het geval, ga dan bij jezelf te rade welk ander woord je moet gebruiken: if, when, where, in (the) event of, for of eventueel nog een ander woord…

*PS.
Voor wat betreft taalpuristen: het is heel goed mogelijk dat in case en in the event precies hetzelfde betekenen (en in ‘normale’ spreektaal al helemaal). Maar dat ze een verschillende oorsprong hebben (t.w. van het Oud-Franse cas dat op zijn beurt weer gerelateerd is aan het Latijnse cadere,  ofwel: (voor)vallen, en aan het Latijnse eventus, ofwel: komend uit/als resultaat van). En zoals zo vaak is gebeurd, en met name in juridisch taalgebruik, is daarna pas verzonnen dat het een andere betekenis heeft (en heeft men daar om allerlei redenen hardnekkig aan vastgehouden).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *