Correctness (9)

Op 6 januari bereikten de drie Koningen (eindelijk) Bethlehem, konden ze beginnen met het aanbidden van de Nieuwgeborene en was hun vakantie afgelopen. Volgens de traditie mogen we derhalve tot 6 januari (Driekoningen) elkaar de beste wensen doen voor het nieuwe jaar. Deze traditie zetten we voor de gelegenheid even overboord en We wish you a Happy New Year!

Een andere (typisch Nederlandse) traditie is het te pas en te onpas gebruiken van de         Present Continuous (de –ing vorm, om het maar simpel uit te drukken) als Nederlanders Engels schrijven; wij kregen een nieuwjaarskaart met daarop gedrukt: (Company X) is wishing you a Happy New Year. Dank je wel, bedrijf X, maar naar het Nederlands vertaald zou dit ongeveer zijn: “(Bedrijf X) is bezig u een Gelukkig Nieuwjaar te wensen”.

We hebben het hier al eerder gehad over de merkwaardige voorkeur van Nederlanders voor die Engelse –ing vorm (o.a. in Correctness 1, hier te lezen), en wij vemoeden dat dit is ingegeven door de wens om eens “lekker Engels te klinken” of iets dergelijks. De Present Continuous echter komt veel minder vaak voor dan de Nederlander doorgaans denkt. De volgende werkwoorden komen zelfs zelden of nooit voor in deze vorm:

  • hate, like, love, need, prefer, want, wish
  • believe, imagine, know, mean, realize, recognize, remember, suppose, understand
  • belong, concern, consist, contain, depend, involve, matter, need, owe, own, possess
  • appear, resemble, seem
  • hear, see

Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat deze werkwoorden door hun betekenis alleen al “voortdurendheid” (continuousness) aangeven en dat het daarom onnodig is om deze werkwoorden in de Present Continuous te zetten. Het gaat hier vooral om zgn. statische werkwoorden (stative verbs): werkwoorden die een bepaalde toestand aanduiden.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat Amerikaanse reclamebureaus het leven van niet-Engelstaligen een tikkeltje lastiger maken; de slogan van een bekende hamburgerketen I’m loving it”, bijvoorbeeld, is grammaticaal volkomen incorrect. “Ik ben bezig ervan te houden”…..???

Je kán wel wishing gebruiken, maar doe het dan zonder hulpwerkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden. Dit is niet de Present Continuous maar het Engelse gerundivum, het gerund (kort gezegd: de bijvoeglijk gebruikte vorm van het werkwoord). Dit kan bijvoorbeeld in een afsluiting van een brief/e-mail: Wishing you a Happy New Year, Best regards, Peter & Nicola. Ofwel: U een Gelukkig Nieuwjaar wensende, Met vriendelijke groeten, Peter & Nicola. (Volgende week meer over deze werkwood + -ing, maar dan in de vorm van deze gerund).

Eigenlijk (en om helemaal zeker van uw zaak te zijn), kunt u die werkwoorden ook gewoon weglaten en wordt het dus kort maar krachtig: Happy New Year! Ofwel: Gelukkig Nieuwjaar! Tot volgende week.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *