Privacybeleid Branch Out

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wie zijn wij?

Branch Out Legal English Blog (https://www.branch-out.eu/blog/) is een informatief blog vanuit Branch Out – Trainingen en Workshops.

Onze contactgegevens:

Laan van Meerdervoort 257
Phone: +31 (0)70 888 2899
Fax: +31 (0)70 780 3973
Email: info@branch-out.eu
Kvk nr.: 27290806

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoons- en bedrijfsgegevens. Persoons- en bedrijfsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van de het bedrijf dat de website onderhoudt;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Branch-Out: info@branch-out.eu

Gebruik van persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Branch Out verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Branch Out verwerkt via deze website gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzorgen van een nieuwsbrief per e-mail naar jouw inbox, nadat jij je hiervoor hebt aangemeld via de website van Branch Out Blog.
 • Het beantwoorden/reageren op vragen en/of opmerkingen die jij hebt geplaatst in de Comment sectie van het blog.

Persoonsgegevens / bedrijfsgegevens

Afhankelijk van de diensten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • E-mailadres (verstrekt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief)
 • Jouw naam en/of bedrijfsnaam: wanneer deze in het emailadres is verwerkt (nieuwsbrief)
 • Persoonsgegevens die jij zelf vermeldt in de Comment sectie van het blog

Minderjarigen

Branch Out heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Beveiliging en bewaren

Branch Out doet er alles aan om de door jouw verstrekte gegevens te beschermen.
Voor de website maken wij bij gegevens overdracht o.a. gebruik van:

 • SSL-veiligheidsverbinding (Secure Socket Layer): het groene slotje naast de website naam.
 • Firewall en Mallware software
 • Bij het invoeren van comments en het inschrijven voor de nieuwsbrief, worden geen IP adressen geregistreerd en / of opgeslagen.
 • Voor de verwerking van nieuwsbrieven maakt Branch Out Blog gebruik van de software MailPoet: met privacybeleid en anti spam policy
 • Branch Out Blog maakt gebruik van een hostingbedrijf die voldoet aan de eisen van de AVG wetgeving

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. In het geval van comments op de website worden deze getoond, zolang jij dit wilt. En in het geval van het inschrijven voor de nieuwsbrief: zolang als jij ingeschreven wilt blijven.
Gegevens die niet verwijdert worden: zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Lees het Cookiebeleid.
Functionele cookies om de site te kunnen laten werken, zullen altijd worden geplaatst.
Niet-functionele cookies zullen pas geplaatst worden, nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven via de knop “Accepteer Cookies”.
Jouw cookie voorkeur zal daarna 1 dag bewaard blijven voor onze website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld links, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker de website direct zou hebben bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn geen sociale media knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.

Bewaartermijn gegevens

Zodra je je dienstverlening wat betreft de nieuwsbrief over ons blog bij ons beëindigt, wordt je direct uitgeschreven en zullen jouw gegevens binnen 3 maanden uit onze database verwijderd.
Met betrekking tot de comments die je hebt gegeven en die je graag verwijdert wilt zien, zullen deze binnen twee weken verwijdert worden uit de beheeromgeving en de database van deze website.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben.
Hiervoor kun je contact opnemen met de beheerder van deze site:

Branch Out: info@branch-out.eu

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Branch Out zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 26 maart 2018.