Publicaties van sprekers

CULTURAL DIFFERENCES IN BUSINESS MEDIATION
how to deal with it in daily practice. Kaapstad, 6-8 april 2020

Publicaties van sprekers & trainers

(klik op titel om te lezen)

Joubert, Jacques:   The Human Face of Mediation

Loman, Jan WIllem: Wet bevordering mediation bevordert mediation niet

Nelson, Alan:              Mediate, don’t litigate

Waart, Jaques de:   Gedeelde emoties, groepsmediation met daders en slachtoffers van
                                       de Rwandese genocide
                                       Mediationstijlen, ‘Legal Mediatior, het Eureka