What’s in a language? (57)

Engelse moedertaalsprekers begrijpen onze haakjes niet, deze haakjes dus: (  ). Dan moeten ze maar Nederlands leren spreken, zult u misschien zeggen, maar het gaat het om het (Nederlandse) gemak om diezelfde (Nederlandse) haakjes op dezelfde plaatsen te
gebruiken als Nederlanders in het Engels schrijven. En daar zit ‘m nu juist het onbegrip.

Ik heb er de afgelopen tijd eens op gelet en haakjes worden in het Nederlands inderdaad te pas en te onpas gebruikt. Dat is in het Nederlands misschien in orde (of zelfs “volgens de regels”), maar in het Engels absoluut niet. Om heel kort te zijn: Engelse haakjes worden
gebruikt om iets nader uit te leggen. Of nóg korter: alles wat je eventueel ook weg kan laten, zet je tussen haakjes.

Hele gewone Engelse haakjes vind je daarom in zinnen als: A social-security disability claimant was capable of performing her old job (that of an elevator operator), but her old job was no longer available in the national economy. Of: That is why we vote (directly or through our representatives) on what the law ought to be. Of anders: The word or phrase at issue is a statutory term used in a particular field of law (to which the statute at issue belongs). In elk van deze zinnen is het materiaal tussen haakjes interessant en informatief, maar het kan worden weggelaten zonder iets aan betekenis  te verliezen.

Heel anders wordt het in de volgende, door Nederlanders geschreven, zinnen: I am
involved in legal proceedings for both (semi-)public and private clients.
Of: I am writing to
inform you about my use of English in my (legal) profession. Of:
We advise and litigate in matters related to (the classification of goods with regards to) customs duties, transport and trade (in a broad sense) and food/feed/non-food-related regulation. Of: {…} but I expect (hope) that things will go better in the future. Of: […] (only) part of the gap can be closed by using the € 200,000 (spread over three fiscal years). Of: I work with (inter)national clients. Of tenslotte: Our lawyers specialise in cases involving (soil)polution.  En dat was nog maar een kleine greep uit de voorbeelden van de afgelopen zes weken.

Áls (en dat is heel erg een “als”) u vindt dat de informatie tussen haakjes enigszins
belangrijk is te vermelden, maak er dan van: I am involved in legal proceedings for private clients and both public and semi-public clients; We advise and litigate in matters related to the classification of goods regarding customs duties, transport and trade and food/feed/non-food-related regulation; […] but I expect (and I hope) that things will go better in the future; […] that just a part of the gap can be closed by using the € 200,000, which can be spread over three fiscal years; I work with both national and international clients; Our lawyers
specialise in cases involving polution, in particular soil polution
(en dat laatste eventueel zelfs tussen haakjes).

Anglo-Amerikaanse rechters hebben verder geen boodschap aan haakjes. Het maakt ze niet uit of iets wél of niet tussen haakjes staat. Er zijn meer dan genoeg rechterlijke
uitspraken waaruit blijkt dat eventuele extra tussenhaakjesstaande woorden in contracten net zo bindend worden verklaard als de niet-tussenhaakjesstaande.

Maar eerlijk gezegd horen er, volgens Kenneth Adams in zijn A Manual of Style for Contract Drafting, helemaal geen haakjes in contracten: The limited and stylized prose of contracts isn’t the place for explanations and asides, so drafters should have no reason to use
parentheses to serve that function.
De enige plek voor haakjes in een contract is om
definities en acroniemen te omvatten, zoals in : The parties to this contract (‘the parties’) are Mr Jones and Approachable Barrisisters Chambers Ltd (‘ABC’). En nu we toch bezig zijn: vergeet de woorden  henceforth of hereinafter die wij nog erg vaak zien als in The parties to this contract (hereinafter ‘the parties’) are Mr Jones and Approachable Barrisisters Chambers Ltd (hereinafter ‘ABC’). Die woorden zijn ouderwets en volkomen overbodig.

En dan heb je in door Nederlandstalige juristen geschreven Engelse teksten tussen haakjes dan nog vaak een Nederlandse vertaling, of verduidelijking, van een Engels woord, zoals bijv.: […] resolutions are passed within the general meeting by a simple majority of votes (gewone meerderheid van stemmen).  Maar of dát nou zo verstandig is…. (lees hier verder).