What’s in a word? (1)

image003In toekomstige edities van de Branch Out Legal English Blog zal mr. Antoinette Dop (zie hiernaast onder “Schrijvers van deze blog” of klik op het Ad Lexis-logo) af en toe uitweiden over mogelijke Engelse equivalenten van sommige Nederlandse juridische begrippen. Er zijn veel obstakels te overwinnen als je in het Engels over Nederlandse juridische situaties communiceert. Obstakels die vooral te maken met verschillende rechtssystemen (ofwel: common law en civil law).

Om maar eens voorbeeld te geven: hoe noemt u zichzelf eigenlijk in het Engels?

De meeste Nederlandse juristen zullen zichzelf niet presenteren als barrister of sollicitor en daar zijn goede redenen voor. Deze namen zijn immers vooral relevant voor juristen die werkzaam zijn in de praktijk van sommige common law rechtsgebieden (waar het split profession wordt genoemd), en Japan. Het komt erop neer dat barristers uitsluitend optreden als advocaat bij hogere rechters en beschikbaar zijn voor het geven van legal opinions. Iedereen die wel eens een Britse rechtbankserie heeft gezien, herkent ze meteen: ze dossen zich uit met een pruik en een toga als ze aan het werk zijn.

Sollicitors daarentegen zijn attorneys, en dat betekent dat zij hun cliënt vertegenwoordigen (in tegenstelling tot de barrister) en ook namens hem optreden. Zij zijn daarom altijd aanwezig als een cliënt de  barrister instrueert en kunnen verder ook nog op de achtergrond bij een zaak betrokken zijn bij het voorbereiden van het bewijs of het treffen van een schikking. Sollicitors kunnen echter ook namens hun cliënt een deal sluiten, een contract tekenen of optreden bij de lagere rechtbanken. In Engeland en Wales zijn ze ook betrokken bij onroerendgoedtransacties, het opstellen van testamenten en het creëren van trusts.

Attorney is een woord dat veel Nederlandse juristen wel kennen in de combinatie power of attorney dat vaak wordt gebruikt als onjuiste vertaling van volmacht (maar daarover een andere keer meer). Er wordt ook gesproken van attorney-at-law of attorney at law (Amerikaanse spelling). In de Verenigde Staten worden de juristen die optreden in rechtbanken attorney-at-law genoemd. Deze juristen kunnen echter ook betrokken zijn bij het opstellen van testamenten, de opzet van trusts en de overdracht van onroerend goed.

Het zal de lezer ondertussen duidelijk zijn dat een Nederlandse jurist geen barrister of sollicitor is. Maar hoe moet die zichzelf dan noemen? Attorney-at-law misschien? Maar daaraan kleven dezelfde bezwaren. Een volgende keer meer.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *