“Contract Drafting- Best Practices” komt voort uit “Legal English Writing Skills”. Veel deelnemers aan “Legal English Writing Skills” hebben enkele maanden na afloop van deze training behoefte om hun opgedane kennis en vaardigheden toe te passen op het gebied waar zij het meeste mee te maken hebben: het schrijven van Engelstalige contracten. Engels is natuurlijk de taal van het common law-systeem. Hoe gebruik je dan die taal om contracten onder een civil law-systeem te schrijven?

“Contract Drafting- Best Practices” combineert de laatste inzichten in en technieken van het schrijven van contracten met door de deelnemers eerder geschreven contracten. Aan de orde komen (o.m.) het gebruik en gevaar van zgn. boiler-plate language en legalese en het gebruik en gemak van Plain English. Na afloop zullen deelnemers veel zelfverzekerder aan de slag gaan met Engelstalige overeenkomsten. Voor voorbeelden: klik hier!

Voor wie is deze training

Deze intensieve, hands-on workshop is bedoeld voor advocaten die een goede beheersing van het (juridisch) Engels hebben en reeds vaker Engelstalige contracten of overeenkomsten hebben geschreven of dat binnenkort moeten gaan doen.

Resultaten

Door de praktijkgerichte aanpak en de individuele feedback is na ieder onderdeel verbetering zichtbaar. Aan het eind van deze workshop zullen deelnemers:

· een sterk verbeterd begrip van (gevorderde) Engelse grammatica hebben in een juridische context, met name op het gebied van het schrijven van contracten en overeenkomsten;
· kennis nemen van en werken met (Engelstalige) juridische begrippen die van belang zijn in diverse contracten en overeenkomsten;
· op de hoogte zijn van het gebruik en het belang van Plain English en daarmee hebben geoefend;
· beducht zijn op typische fouten, slechte gewoontes en cross-culturele gevoeligheden als men in het Engels schrijft;
· sneller en foutloos in staat zijn een Engelstalig contract te schrijven;
· zich accurater, compacter, helderder en met veel meer zelfvertrouwen in het Engels kunnen uitdrukken;
· een beter begrip hebben van verschillen tussen common law en civil law-contracten en het (al dan niet) juridische belang van de gebruikte juridische terminologie daarin.

Voorbereidende taken
Naast het maken van de Branch Out Structure Test, vragen we deelnemers voorafgaand aan de workshop een Engelstalig contract in te sturen waar zij de afgelopen tijd aan hebben gewerkt. Deelnemers zijn meer dan welkom om de moeilijke en tijdrovende punten waarmee zij tijdens het schrijven van het ingestuurde contract hebben geworsteld, in te brengen in de training. Aspecten als stijl, toon, juridisch vocabulaire, juridische relevantie (common law vs. civil law), samenhang, helderheid etc. kunnen door deelnemers worden ingebracht

Trainers
Branch Out: Nicola Courtney en Karen Joubert

Opleidingspunten

In het kader van Onderhoud Vakbekwaamheid (Nederlandse Orde van Advocaten) worden bij het volledig bijwonen van deze workshop 9 (juridische) opleidingspunten gegeven.

Globaal programma (aan te passen aan opleidingswensen en taalvaardigheidsniveau van deelnemers)

· The do’s and don’ts of contract drafting in English
· Common language pitfalls when drafting in English
· Understanding the structure and terms that are common to contracts in English
· Differences between civil and Anglo/American law systems and language (vocabulary)
· Plain English in contracts
· The importance of clarity and conciseness in contract drafting
· Writing assignment: rewriting key clauses in Plain English
· Use of boilerplate clauses in contracts
· Drafting terms and conditions, warranty and indemnity clauses
· Feedback & grammar surgery

Aanpak

Onze in-companyprogramma’s worden ontwikkeld op basis van de trainingsbehoeften van uw kantoor. Daarnaast worden data (en tijden) in overleg bepaald. Neem contact met ons op om een en ander door te spreken.