Voor wie is deze training?

Deze training is er voor juridische professionals die al een redelijk niveau Duitse spreek- en schrijfvaardigheid hebben. Zij communiceren regelmatig in het Duits (telefonisch, schriftelijk en in persoonlijke contacten) of beginnen daar in de nabije toekomst mee.

Waarom deze training?

Juridische professionals die communiceren met klanten en collega’s over zaken die grote financiële en persoonlijke gevolgen kunnen hebben, moeten

  • de kwesties van hun cliënten begrijpen;
  • hen in éénduidige taal juridische concepten kunnen voorleggen en verduidelijken, passend advies kunnen geven;
  • zich aan de juiste niveaus van (in)formaliteit aan kunnen passen.

Deze training is gericht op de talige en interculturele communicatie tussen Nederlands- en Duitstaligen en biedt handvatten om de valkuilen daarbij te vermijden. Daarnaast heeft deze training veel aandacht voor juridische procedures en instanties in Duitsland.

Wat hebt u aan deze training?

Deze training helpt u uw sterke en zwakke punten te identificeren wanneer u in het Duits communiceert. Aan het eind van deze training weet u wat tot miscommunicatie kan leiden en hoe dat te vermijden.

Het programma

Deutsch für Juristen is een tweedaagse training. De voertaal is Duits.
Dag 1 staat in het teken van communicatieve vaardigheden, waaronder taalkundige en culturele verschillen en specifieke do’s & dont’s als men met Duitstalige cliënten en collega’s communiceert.
Dag 2 richt zich op juridisch taalgebruik en theoretische aspecten van het Duitse rechtssysteem.

Trainers

Er wordt gewerkt met twee gediplomeerde trainers, beiden native speakers. Eén van de trainers is een Duitstalige jurist.

Aanpak

Deutsch für Juristen wordt alleen in-company aangeboden. Onze in-companyprogramma’s houden rekening met de professionele bezigheden van het kantoor/de afdeling en met de specifieke woordenschat die medewerkers daarbij gebruiken. Met een vragenformulier inventariseren wij de opleidingswensen. Via een korte telefonische intake bepalen wij vervolgens het beheersingsniveau van de deelnemer. Naar aanleiding van de resultaten ontwikkelen wij het programma en de trainingsmaterialen. Neem contact met ons op om te bespreken welk programma voor uw kantoor/afdeling het meest geschikt is.