Waarom een training Contract Drafting?

Het opstellen van een contract in een internationale of zelfs mondiale context stelt schrijvers voor veel uitdagingen – kiest u daarom voor onze cursus Contract Drafting in Den Haag. Omdat Engels vaak de gekozen taal is, moeten opstellers niet alleen bedreven zijn in het Engels, maar moeten ze ook rekening houden met:

 • Verschillen tussen de zogeheten common law en civil law rechtssystemen
 • Een publiek dat niet altijd bekend is met de Nederlandse wetgeving
 • Eerdere contractmodellen die al vaak zijn ‘geknipt en geplakt’ en soms van dubieuze kwaliteit en relevantie zijn.

Traditionele Anglo-Amerikaanse contracttaal is berucht vanwege de overdreven complexe stijl. Vroegere contractmodellen zijn bezaaid met archaïsmen, overbodigheden, chaotische zinsstructuren en onnodig juridisch jargon en lijken immuun te zijn voor modern Engels taalgebruik.

Deze schrijfmethodes zijn terug te voeren op de oorsprong van het Engelse common law-systeem met zijn mengeling van Frans en Latijn. Gelukkig opteren steeds meer juridische professionals in de Engelstalige wereld voor een tegengif voor deze verouderde, onnodig complexe en verwarrende schrijfstijl. Er zijn al grote stappen gemaakt op het gebied van wetgeving, waar voorstanders van de zogenaamde “plain English movement” (“Duidelijke Taal” in Nederland) wetgevers hebben overgehaald om statuten te schrijven in eenvoudiger te begrijpen Modern Standaard Engels (MSE). Hoewel het enige moeite heeft gekost om ook advocaten te overtuigen van het nut van MSE bij het opstellen van contracten en overeenkomsten, gaan steeds meer juridische professionals daartoe over.

Over de training Contract Drafting

De praktische tweedaagse cursus Contract Drafting in Den Haag is ontworpen om niet-moedertaalsprekers te helpen om met meer zelfvertrouwen kritischer en onafhankelijker te worden bij het opstellen van contracten in het Engels. Het combineert moderne contractenschrijftechnieken met de daarvoor benodigde Engelse taalvaardigheid. Zoals bij alle Branch Out-trainingen in Den Haag, is de leeromgeving interactief en de inhoud van de training afgestemd op de specifieke behoeftes van de deelnemers. De trainingsactiviteiten zijn zo ontworpen dat het uiteindelijke resultaat is dat deelnemers veel minder tijd kwijt zijn met het schrijven van makkelijker te lezen en te begrijpen Engelstalige contracten.

Trainingsresultaten

Aan het einde van deze workshop zullen deelnemers:

 • Een beter begrip hebben van verschillen tussen common law- en civil law-rechtssystemen en welke impact dit heeft op het opstellen van Engelstalige contracten en overeenkomsten;
 • Zich bewust zijn hoe het opstellen in Modern Standaard Engels resulteert in een duidelijker, beknopter en leesvriendelijker contract dat minder vatbaar is voor dubbelzinnigheden;
 • Beter in staat zijn om onderscheid te maken tussen de verschillende taalfuncties (verplichting, discretie, beleid etc.) binnen een contract en deze functies duidelijk en beknopt uit te drukken;
 • Zich bewust zijn van de betekenis en impact van het gebruik van common law-voorwaarden;
 • Een beknoptere stijl te hanteren om overbodigheden en archaïsmen te identificeren en elimineren, zodat dubbelzinnigheden en daaruit volgende rechtsgeschillen kunnen worden voorkomen;
 • In staat zijn zeer moeilijk te lezen clausules te ontcijferen en om te zetten in voor de lezer begrijpelijke zinnen;
 • Veel minder tijd nodig hebben om met vertrouwen Engelstalige juridische contracten op te stellen.

Wat houdt de training Contract Drafting in?

Met betrekking tot het opstellen van juridische contracten en overeenkomsten komen de volgende punten aan bod:

 • Benadrukken van de verschillen tussen common law- en civil law-systemen en het gebruik van problematisch juridisch jargon (ook wel terms-of-art genoemd);
 • Contracten en overeenkomsten opstellen door middel van beproefde methodes en gewoontes;
 • De vier C’s van het opstellen van juridische contracten in het Engels: Correctness, Clarity, Conciseness en Consistency;
 • De lay-out van moderne contracten;
 • Algemene voorwaarden in Engelstalige juridische contracten;
 • Contractbepalingen in het Engels.

Met betrekking tot de Engelse taal komen de volgende punten aan bod:

 • Introductie van en oefenen met de principes van Modern Standaard Engels;
 • Juridische collocaties (oftewel: woorden die vaak samen worden gebruikt in contracten);
 • Algemene valkuilen bij het schrijven in het Engels;
 • Juridische terminologie en jargon;
 • Contractgrammatica: het belang van modale werkwoorden, voorwaardelijke wijs en de conjunctief;
 • De taal van contracten en overeenkomsten, oftewel hoe men duidelijk de verschillende taalfuncties kan specificeren, zoals beleid, toestemming, verplichting et cetera.

Een voorbereidende opdracht voor oefeningen op maat

Zoals bij alle Branch Out-trainingen in Den Haag vormt input van deelnemers de ruggengraat van de training Contract Drafting. Vóór aanvang van de training wordt deelnemers gevraagd om voorbeelden in te sturen van Engelstalige overeenkomsten die ze in het verleden zelf hebben geschreven, of Engelstalige modellen waar zij vaak mee werken. Dit levert waardevolle input; het trainingsmateriaal wordt aangepast aan de behoeften van een bepaalde groep of kantoor. Daarnaast bieden praktische redactionele oefeningen de cursisten de mogelijkheid om theorie toe te passen op de praktijk. Uiteraard is Branch Out Legal met het oog op vertrouwelijkheid gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Professionele trainers

De Branch Out-training Contract Drafting wordt verzorgd door twee trainers: een advocaat van wie de moedertaal Engels is, én een van onze ervaren trainers communicatievaardigheden die tevens Engels als moedertaal heeft.

Opleidingspunten

In het kader van het Onderhoud Vakbekwaamheid advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) worden 12 opleidingspunten toegekend voor een volledige deelname aan deze training. Gezien de juridische input én gezien het feit dat het programma gedeeltelijk wordt verzorgd door een (moedertaal Engels sprekende) advocaat zijn dit 6 juridische opleidingspunten en 6 niet-juridische opleidingspunten. Heeft u interesse? Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op door te bellen naar +31 (0)70 888 2899.