Waarom deze training?

De module Dutch Law in English gaat ervan uit dat bij vertaling van de Nederlandse juridische terminologie Engelse termen moeten worden gebruikt die een Nederlands juridisch concept kunnen weergeven.

Deze module begint met een korte discussie over welk beroep deelnemers (veelal advocaten, maar ook advocaat-stagiairs) nu eigenlijk hebben: zijn het barristers, sollicitors, attorneys-at-law, advocates, notaries etc. Aan de hand van deze korte discussie, wordt een aantal juridische begrippen (Engels én Nederlands) behandeld die vaak, juist door de verschillende rechtssystemen, tot verwarring kunnen leiden (met soms vervelende gevolgen). Telkens wordt gewezen op de noodzaak met een zeker kritisch oog te kijken naar de bestaande en vaakgebruikte bronnen als het Juridisch Lexicon van Aard van den End en Dutch Legal Terminology in English van Tony Foster.

Een voorbeeld

Volmacht wordt in het Engels veelal vertaald als power of attorney. Uit rechtsvergelijkend perspectief is dit echter niet juist. Power of attorney staat in het Engelse recht voor een vorm van volmacht die zich kenmerkt door de vele beperkingen ten aanzien van de totstandkoming en de inhoud, die niet vergelijkbaar zijn met de Nederlandse volmacht. De volgende vraag is dan welke alternatieven er zijn. Uitgangspunt is: welke Engelse vlag dekt welke Nederlandse juridische lading?

Eigen inbreng cursisten

Deze en andere juridische begrippen komen aan de orde. De workshop biedt de cursisten alle ruimte hun eigen vragen en/of rechtsgebieden aan de orde te stellen. Deelnemers wordt gevraagd vóór aanvang van de workshop een aantal voorbeelden uit hun eigen praktijk aan te dragen waarop tijdens de workshop wordt ingegaan.