Voor wie is deze training?

Deze praktijkgerichte training is bedoeld voor juridisch secretaresses die hun communicatieve vaardigheden in het Engels op een aantal beroepsmatige gebieden dienen aan te scherpen.

Resultaten

Aan het eind van deze training hebben de deelnemers:

  • een bredere juridische woordenschat;
  • een beter begrip van zowel mondelinge als schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden binnen een juridische context;
  • een groter bewustzijn van werken binnen een cross-culturele omgeving;
  • de mogelijkheid om snel, nauwgezet en correct juridische correspondentie te verzorgen.

Programma

De inhoud van dit programma hangt in sterke mate af van het initiële taalvaardigheidsniveau van de deelnemers en de trainingsbehoeften van het kantoor. Echter, ieder programma heeft een aantal kerncomponenten. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Legal vocabulary expansion techniques
  • A review of English grammar with a focus on typical problem areas
  • Networking and intercultural communication
  • Telephoning skills
  • Written communication

Voorbereidende taken

Naast het maken van de Branch Out Structure Test verzoeken we deelnemers voorafgaand aan de workshop een pre-Course Task te maken. Deze pre-Course Task geeft niet alleen waardevolle input voor het trainingsprogramma (oftewel: waar gaan we ons op focussen en welke onderdelen van het programma zijn overbodig?), maar door individuele feedback op deze pre-Course Task worden deelnemers nóg meer bij het programma betrokken.

Aanpak

Onze in-companyprogramma’s worden ontwikkeld op basis van de trainingsbehoeften van uw kantoor. Daarnaast worden data (en tijden) van de workshop in overleg bepaald. Neem contact met ons op om een en ander door te spreken.