“English in Commercial Mediation” is een training die de laatste inzichten in en technieken van commercial mediation met behulp van een aantal rollenspelen behandelt en waarbij tevens veel feedback gegeven zal worden op het gebruik van Engels (active listening, summarising, open-ended questions, reframing, cross-cultural considerations etc.) tijdens de mediationpraktijk.

Voor wie is deze training

Deze intensieve, hands-on workshop is bedoeld voor juristen en mediators die een goed niveau Engels hebben en die zich met enige regelmaat in Engelstalige mediationachtige situaties bevinden.

Resultaten

Door de praktijkgerichte aanpak en de voortdurende individuele feedback is na ieder onderdeel verbetering zichtbaar. Aan het eind van de workshop zullen deelnemers:

 • verschillen tussen en voor- en nadelen van mediation, arbitration en litigation onder ogen zien;
 • m.b.v. (Engelstalige) rollenspelen geoefend hebben met verschillende stijlen van mediation;
 • de verschillende stadia van commercial mediation hebben ondergaan;
 • een sterk verbeterd begrip van (gevorderde) Engelse grammatica hebben in zowel een algemene als een juridische context;
 • beducht zijn op typische fouten, slechte gewoontes en cross-culturele gevoeligheden als je in het Engels het woord voert;
 • sneller en foutloos in staat zijn een Engelstalig Mediation Agreement te schrijven;
 • accurater, compacter, helderder en met veel meer zelfvertrouwen deelnemen aan een Engelstalige mediationpraktijk.

Voorbereidende taken

Naast het maken van de Branch Out Structure Test, vragen we deelnemers voorafgaand aan de workshop een pre-Course Task te maken. Deze pre-Course Task geeft ons waardevolle input voor het trainingsprogramma en m.b.v. individuele feedback op deze pre-Course Task zijn deelnemers nóg meer bij het programma betrokken.

Mediation Agreement

De workshop wordt afgesloten met het schrijven van een Engelstalig Mediation Agreement waarop deelnemer binnen twee weken na afloop van de workshop individueel feedback ontvangen.

Trainers

Cape Town University: Alan Nelson en Jacques Joubert
Branch Out: Nicola Courtney en Karen Joubert

Opleidingspunten

In het kader van Onderhoud Vakbekwaamheid (Nederlandse Orde van Advocaten) worden bij het volledig bijwonen van deze workshop 18 opleidingspunten gegeven.

Volledige deelname geeft recht op 18 PE-punten (Mediatorsfederatie Nederland, MfN).

Programma

Day 1

 • 09.00: Registration and coffee
 • 09.30: Welcome & Introductions & overview & expectations
 • 10.00: Introduction to mediation and Comparison with litigation & arbitration
 • 10.30: Mediation in context:
  – Cost of litigation – 95% statistic
  – International perspective
 • 11.00: Coffee break
 • 11.15: Interactive discussion on essential features of mediation:
  – Agreement to Mediate
  – Voluntary
  – Impartial/neutrality
  – Settlement authority
  – Confidentiality
  – Without Prejudice
  – No agreement until everything is agreed.
 • 12.15: Interactive discussion on stages of mediation:
  – Preparation
  – Introduction
  – Opening statements
  – Exploration
  – Negotiations
  – Reality checking & option generation
  – Settlement
 • 13.00: Lunch
 • 13.30: Language feedback on morning session/interactive discussion. Short grammar update.
 • 14.15: Burning Boat fish bowl to demonstrate introduction & exploration
 • 15.00: Tea
 • 15.15: Continuation of Burning Boat fish bowl to demonstrate introduction and exploration of interests
 • 16.00: Drawing up a Mediation Agreement in English (writing skills, part I)
 • 16.30: End of day 1

Day 2

 • 09.00: Registration and coffee
 • 09.30: Recap of day 1 (plus ‘Language/grammar Surgery’)
 • 10.15: Continuation of Burning Boat fish bowl to demonstrate exploration of solutions & negotiation & settlement
 • 11.00: Coffee break
 • 11.15: Communication and Diversity
  – Examples of active listening
  – Summarising
  – Open-ended questioning
  – Reframing
  – Non-verbal communication
  – Sensitivity re diverse social identitity
 • 13.00: Lunch
 • 13.30: Fish bowl to demonstrate communication skills
  Feedback on language used during fish bowl
 • 15.00: Tea
 • 15.15: Continuation of fish bowl
  Feedback on language used during fish bowl
 • 16.00: Drawing up a Mediation Agreement in English (writing skills, part II)
 • 16.30: End of day 2

Day 3

 • 09.00: Registration and coffee
 • 09.30: Recap of day1 (plus ‘Language/grammar Surgery’)
 • 10.15: Negotiation styles & strategies / the language of negotiation
 • 11.30: Coffee break
 • 11.15: Role plays I
  Feedback on language used during role plays
 • 13.00: Lunch
 • 13.30: Role plays II
  Feedback on language used during role plays
 • 15.00: Tea
 • 15.15: Drawing up a Mediation Agreement in English, part III
 • 16.30: Evaluations, drinks and farewells