Waarom een training Legal Communication Skills?

Onze opdrachtgevers hebben in de loop der jaren vaak simulatietrainingen ontwikkeld voor trainingsdoeleinden. Branch Out Legal uit Den Haag heeft daar Engelstalige versies van gemaakt: Legal Communication Skills. Als een casus niet beschikbaar is, kan Branch Out Legal dergelijke simulaties én verzorgen. Hiervoor maken we eventueel gebruik van case studies die ontwikkeld zijn door Harvard Law School.

Het werken met case studies tijdens de training biedt deelnemers die deze communicatietraining volgen de mogelijkheid een zaak volledig te doorlopen om zodoende het hele scala aan communicatieve vaardigheden aan te scherpen: van het eerste contact met een klant, het pitchen van het kantoor, het voeren van onderhandelingen, het schrijven van Letters of Advice, tot aan de afwikkeling van een zaak.

Indien nodig kan één van Branch Outs zorgvuldig geselecteerde trainingspartners ook input geven op juridisch gebied. Ook dragen senior partners van het kantoor hun steentje(s) bij.

Voor wie is de training Legal Communication Skills?

De training Legal Communication Skills in Den Haag is te volgen door ervaren juridische professionals die reeds een hoog niveau van communicatieve vaardigheden in het Engels hebben. Zij communiceren al enkele jaren in het Engels met zowel ‘native speakers’ als ‘non-native speakers’, maar voelen dat er nog iets ontbreekt aan hun Engels. Iets dat ze wél in het Nederlands hebben. Het volgen van deze communicatietraining helpt deelnemers om te oefenen met bepaalde communicatieve vaardigheden waarvan ze zelf vinden dat die training behoeven.

Het programma

De training Legal Communication Skills confronteert deelnemers met een reeks spreek- en discussie- modellen in een juridische context. Om de training zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de professionele praktijk van de deelnemers, wordt deze workshop alleen in-company aangeboden. Onze in-company communicatietraining houdt rekening met de professionele bezigheden van uw kantoor of afdeling, en met de specifieke woordenschat die medewerkers bij hun werk gebruiken. Met een vragenformulier inventariseren wij de opleidingswensen, terwijl wij middels een online test het huidige taalvaardigheidsniveau Engels toetsen. Op basis van de resultaten schrijven wij het programma en de trainingsmaterialen. Wie de communicatietraining gaat volgen, kan het volgende verwachten:

  • Individuele introducties en zelfanalyse van de eigen communicatieve vaardigheden;
  • Oefenen met het opbouwen van de klantenrelatie via gesprekken (daarbij het belang van het zogenaamde small talk niet uit het oog verliezend);
  • De taal van vergaderingen, inclusief conventies, signalen en behaviour labeling;
  • De taal van telefoneren, uitleg en het controleren van begrip bij de gesprekspartner;
  • Het verwoorden van uitleg en hetzelfde uitleggen in andere bewoordingen;
  • Het geven van advies en aanbevelingen;
  • Taalregister, inclusief diplomatiek, formeel en informeel taalgebruik;
  • Culturele verschillen en het identificeren van onderliggende culturele aannames.

Kies nu voor een grondige aanpak

Onze in-companyprogramma’s Legal Communication Skills zijn ontwikkeld op basis van de trainingsbehoeften communicatieve vaardigheden van uw kantoor. Daarnaast worden data (en tijden) waarop uw werknemers de communicatietraining volgen in overleg met u bepaald. Ook andere trainingen op het gebied van juridisch Engels zijn mogelijk via Branch Out Legal in Den Haag. Neem contact met ons op om uw trainingswensen door te spreken. Hiervoor kunt u bellen naar +31 (0)70 888 2899.