Voor wie is deze training?

Deze hands-on workshop is bedoeld voor juristen die al een goed niveau Engels hebben en die regelmatig juridische stukken schrijven in het Engels of dat binnenkort moeten gaan doen.

Resultaten

Door de praktijkgerichte aanpak en de voortdurende individuele feedback is verbetering na ieder onderdeel zichtbaar. Aan het eind van de workshop zullen deelnemers:

  • het belang van het schrijfproces bij juridische stukken onder ogen zien;
  • een sterk verbeterd begrip van (gevorderde) Engelse grammatica hebben in zowel een algemene als een juridische context;
  • zich bewust zijn van een moderne schrijfstijl in legal writing;
  • beducht zijn op typische fouten en slechte gewoontes in legal writing;
  • accurater, compacter, helderder en met veel meer zelfvertrouwen Engelstalige juridische teksten kunnen schrijven.

Programma

Hoewel het trainingsprogramma onderwerpen behandelt die essentieel zijn voor effective legal writing, staan door de deelnemers zelfgeschreven teksten centraal. Er wordt voortdurende individuele feedback gegeven.
Onderdelen van deze workshop zijn:

  • Coming to grips with the rules of English grammar
  • The Do’s & Don’ts of corresponding in English
  • Mastering the stylistic aspects of producing professional legal documents
  • Learning how to produce organised, concise and clear proseThe importance of Plain English in legal writing
  • Tailored writing assignments & feedback

Voorbereidende Taken

Naast het maken van de Branch Out Structure Test, vragen we deelnemers voorafgaand aan de workshop een pre-Course Task te maken. Deze pre-Course Task geeft ons niet alleen waardevolle input voor het trainingsprogramma (oftewel: waar gaan we ons op focussen en welke gedeeltes van het programma zijn overbodig?), maar door individuele feedback op deze pre-Course Task zijn deelnemers nóg meer bij het programma betrokken.

Aanpak

Onze in-companyprogramma’s worden ontwikkeld op basis van de trainingsbehoeften van uw kantoor. Daarnaast worden data (en tijden) in overleg bepaald. Neem contact met ons op om een en ander door te spreken.