Het Engels dat u gebruikt tijdens een vergadering kan totaal anders zijn dan het alledaagse Engels. Bovendien wijken vergadergewoontes van niet-Nederlanders vaak erg af van die van Nederlanders. Een Branch Out workshop International Meetings in English stelt cursisten in staat hun standpunten in een veel formeler Engels te verduidelijken, waarbij de vergadercultuur van de gesprekspartners niet wordt vergeten!