Geschreven tekst heeft grote impact op het beeld dat men heeft van uw organisatie. Zwart-op-wit blijven misverstanden, onbeleefdheden en onbegrijpelijkheden veel langer staan dan na een persoonlijk, mondeling gesprek. De workshop English Writing Skills laat aan de hand van door cursisten zélf geschreven teksten niet zozeer zien wat er allemaal ‘fout’ is, maar wat er allemaal beter kan…