‘Cultuur’ bepaalt hoe men denkt en handelt. De interculturele trainingsprogramma’s van Branch Out kijken naar het “hoe” en “waarom” van ons gedrag. Waarom geeft een Chinese programmamanager bijvoorbeeld nooit een direct antwoord geven op een vraag? Of waarom vinden mijn Engelse collega’s mij zo onbeleefd? Inzicht verwerven in andere culturen en begrip van hoe je eigen cultuur door anderen wordt ervaren, zijn sleutels om misverstanden en conflicten te vermijden. Begrip van fundamentele culturele do’s & don’ts maken een groot verschil wanneer het aankomt op het tot stand brengen (en onderhouden!) van internationale (zaken)relaties.

De workshop Cultural Awareness:

  • maakt deelnemers bewust van cultuurverschillen en de invloed die deze hebben op hun gedrag en dat van anderen;

 

  • is gericht op het verbeteren van de communicatie binnen een team dat bestaat uit meerdere nationaliteiten;
  • is culturele verschillen door aanpassing van de eigen communicatiestijl;
  • geeft praktische inzichten in culturele vraagstukken in de werkomgeving.